16 czerwca 1921

Giełda.

Kraków, 7 kwietnia. Usposobienie nt giełdzie krakowskiej w dalszym ciągu bez zmiany. Papiery przemysłowe nie wywoływały prawie żadnego zainteresowania, a nieliczne transakcye robione były po kursach nieco zniżkowych. Silniejszy ruch panował w papierach handlowych, z których przedewszystkiem P. T. H. (I i IV em.) kupowano dość w znacznych ilościach.

 

Z akcyi bankowych nabywano Polski bank Przemysłowy po 500; z papierów lokacyjnych pewne zainteresowanie wzbudziły 40/o listy zastawne, Tow, Kredyt. ziem., za które płacono 97.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.