7 maja 1921

Stagnacja w przemyśle łódzkim.

Warszawa, (E. E.) Podnisienie płac robotniczych i związana z tem drożyzna towarów wywołują stagnację w przemyśle łódzkim. Najmniejsza płaca nie wykwalifikowanej robotnicy wynosi 5000 mk. tygodniowo, płace robotników dochodzą do 13.000 mk. tygodniowo.

 

Kurjer Poznański, 15-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.