28 stycznia 1922

Podatek dochodowy.

Urzędowo ogłoszono wezwanie do zeznania dochodów do wymiaru państwowego podatku dochodowego za lata 1920 i 1921.

 

W sprawie publicznego wezwania, wystosowanego w maju 1921 r. do wszystkich osób, obowiązanych do opłacania państwowego po datku dochodowego, przypomina się, że termin do wnoszenia zeznań o dochodach z lat 1919 i 1920 lub wykazanych w zamknięciach rachunkowych za lata 1918/1919 i 1919/1920, upływa z dniem 15. lipca 1921 r.

 

Kto w powyższym terminie nie złoży ze-znania (na przepisanym formularzu) we właściwym urzędzie skarbowym, ulegnie grzywnie do 2000 Mk., wymiar zaś podatku dochowego uskuteczniony będzie z urzędu na podstawie materyału, jakim władza rozporządza.

 

Ponadto tymczasowe ustalenie podatku dochodowego w myśl ustawy z dn. 20 maja r. 1921 (Dz. ust. Nr. 47). nastąpi. bez przesłuchania podatnika, na podstawie opinii dwóch rzeczoznawców lub danych, jakiemi władza rozporządza.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-07-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.