18 sierpnia 1922

Produkcja węgla.

Podług sprawozdania instytutu geologicznego Ameryki Północnej, wszechświatowa produkcja węgla w roku 1920 wynosiła 1300 miljonów tonn. W porównaniu z rokiem 1913 produkcja węgla zmniejszyła się o 42 miljony tonn.

 

Iskra, 15-07-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.