12 sierpnia 1922

Chroniczne strajki niszczą przemysł i obniżają walutę polską.

„Berliner Tageblatt” w dłuższym artykule p. t. „Ruch robotniczy w Polsce” zamieszcza znamienne uwagi na temat ustawicznego niszczenia przemysłu w Polsce przez nieustające strajki. Jaskrawym dowodem tego są stosunki w Łodzi oraz kopalniach waluta w Polsce, gdzie kapitał nie znajduje należytej ochrony ani pomocy ze strony państwa. jakkolwiek tylko od wzmożenia produkcyi zależy uregulowanie waluty.

 

Nieszczęściem dla przemysłu w Polsce są chroniczne strajki, których przyczyny często szukać trzeba w konkurencyi partyjnej miedzy socyalistemi n komunistami. Taką próbą siły między temi partyami był ostatni strajk generalny w przemyśle tekstylnym w Łodzi. Te znamienne uwagi pisma niemieckiego przeczytać przedewszystkiem powinny te koła, które nie zdają sobie sprawy, że związkami zawodowymi robotników u nas kieruią ludzie czesto niepoczytalni i nieodpowiedzialni. Tem się tłumaczy fakt, że u nas strajkują nieraz robotnicy, nie wiedząc dlaczego i po co? Tak n. p. było w czasie ostatniego strajku robotników naftowych w Zagłębiu Krośnieńskiem, który ostatecznie zakończył się Zupełną kieską strajkujących. Robotnicy dotąd nie wiedzą, dlaczego strajk ten został wywalany.

 

Strajki lekkomyślne i konkurencyjne są zbrodnią wobec produkcyi, wobec waluty, wobec państwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-08-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.