20 maja 1922

Katastrofalny stan przemysłu żelaznego w Czechach.

Praga, 20 sierpnia. Czeski przemysł żelazny przechodzi obecnie bardzo dotkliwe przesilenie z powodu drożyzny węgla oraz niemożliwości eksportu za granicę, udaremnionego przez lepszy i tańszy przemysł niemiecki. Zakłady praskiego tow. żelaznego w Przerowie na razie zostały zamknięte, wielkie piece pogaszone, robotników wydalono na razie na 2-miesięczny bezpłatny urlop, faktycznie wyrzucono ich na bruk. Również ograniczono produkcyę w hutach we Witkowicach pod Mor. Ostrawą, gdzie także znaczną liczbę robotników usunięto. Rokowania z legacyą bolszewicką we Witkowicach nie do-prowadziły do żadnego rezultatu.

 

Zakłady hutnicze i odlewarnie żelaza w Czechach otrzymały w ostatnich czasach bardzo mało zamówień, albowiem wyroby żelazne w Niemczech są lepsze i tańsze i ta okoliczność zabija przemysł żelazny w Czechach. Dodać do tego należy, że węgiel czeski z powodu strajków jest droższy od niemieckiego i ten fakt odbija się fatalnie na produkcyi żelaznej w Czechach, wreszcie zamówienia z Polski i Węgier nadchodzą skąpo z powodu różnic walutowych. Przesilenie powyższe jest niezwykle groźnem dla republiki czeskiej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-08-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.