28 czerwca 1922

Giełda pieniężna i papierów dywidend.

Kraków, 22 września. Ruch na giełdzie krak. w dnia wczorajszym stosunkowo znacznie ożywiony. Dokonano wielu transakcyj szczególnie papierami przemysłowemi.

 

Najwieksze zainteresowanie wzbudziła „Trzebinia mydło", która też była przedmiotem bardzo licznych obrotów. Znaczny popyt za tym papierem wywołał zwyżkę — to też płacono pod koniec zebrania 4500, a więc o 600 punktów więcej niż onegdaj.

 

Z innych papierów poszukiwano przedewszystkiem „P.T.H.”, które uzyskało również znaczną zwyżkę, dalej „Górka", „Trzebinia żelazo", „Krakus" i Chodorów.

 

Akcye bankowe w zaniedbaniu. Kapowane jedynie sztuki Polskiego Banku Przemysłowego po 760.

 

Waluty i dewizy silne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-09-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.