12 sierpnia 1922

Marka polska w Berlinie.

Berlin, 25. 10. (Pat.) W obrotach prywatnych notowano dziś markę polską 4.32.

 

Kurjer Poznański, 28-10-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.