6 czerwca 1923

Uruchomienie przemysłu tytoniowego.

Przy pomocy posłów wielkopolskich udało się naszym fabrykom papierosów osięgnąć te same warunki, w jakich rozwijać się mogą fabryki odnośne w reszcie Polski. Wykazało się przy odnośnych staraniach w Warszawie, że wina gorszego potraktowania fabryk wielkopolskich nie spotyka, jak podnoszono referenta Ministerstwa b. dz. pr. Dr. Wnęka, a jedynie p. Mikuleckiego z Min. Skarbu w Warszawie. Wobec sprawiedliwego załatwienia sprawy fabryki wyrobów tytoniowych dziś rozpoczęły znów pracę.

 

Kurjer Poznański, 15-11-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.