16 maja 1922

Kapitał belgijski i francuski w Łodzi.

(Telegram wł. „Ilustr. Kuryera Codz.”)

Berlin, 27 listopada. Pisma niemieckie donoszą, że kapitaliści niemieccy wycofali przeważnie swoje udziały z fabryk tekstylnych w Łodzi i okolicy a w ich miejsce przystąpili jego udziałowcy kapitaliści francuscy i belgijscy. To ostatnie udziały są bardzo znaczne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.