30 czerwca 1922

Odkrycie wielkich złóż naftowych

i gazowych w zachodniej Małopolsce.

W ostatnich dniach poruszone w kilku dziennikach sprawę nowoodkrytych terenów naftowych w Szymbarku obok Gorlic.

 

Okazało się, że nie jest to zwykła plotką ani hipotezą, albowiem sprawdza się o tyle, że jeden z szybów, w głebokości 240 metrów, wydaje 1 i pół cysterny ropy, drugi zaś, w głębokości 314 m., około jednego wagona dziennie. Nadto jeden z szybów wydziela w zwyż 10 m. sześc. gazów naftowych na minutę.

 

Silne erupcye gazowe osiagnięto już na sąsiednim terenie szymbarskim, na kopalni „Śląsk” przed kilkoma miesiącami – co świadczyłoby, że tereny te są również terenami gazonośnymi.

 

Tak silna produkcya w tej części Małopolski i tak daleko na zachód wysuniętej, a w tak stosunkowo małej głębokości, niechaj będzie zachętą do tem energiczniejszych poszukiwań, a których zaniechanie było ze szkodą dla naszego przemysłu zachodniej części kraju.

 

Dodać należy, że wiele zasług i pracy w tym względzie przypisać trzeba kierownictwu tejże kopalni „Bystrzyce”, w osobie p. Stawskiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-04-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.