16 maja 1922

Giełda

Warszawa, 9 czerwca. - Mocne z początku usposobienie dzisiejszej giełdy naszej, pod koniec, z powodu otrzymania niższych szacowań z Petersburga osłabło. Wskutek tego papiery dywidendowe utraciły zwyżkę, jaką zyskały w takim interesie, utrzymały się na poziomie dnia wczorajszego Pap. państw. mocniej. Hypoteczne niejednolicie. 5% Miejskie słabiej.

 

 

Waluty.

Wpłaty na Berlin nabywano po 16.741/2-741/4. Kursy żądane podwyższono.

Pap. państwowe Rentą robiono po 91.95-92. Poż. prem. w żąd. podniosły się Pap. hypoteczne. Listy Ziemskie 41/2% nabywano po 85.65-50-55-50, mniejsze sztuki po 85.75. Listy m. Warszawy 5% po 88.70— 60-55, 41/2% po 83.75. Piotrkowskie po 82.55.

Akcye. Z Bankowych B. Handl w Łodzi robiono po 403-023/4 B. Handl. w Warsz w żąd. 4231/2, płacić chciano 4221/2 Z metalurgicznych Rudzkie nabywano po 1151/4-1/2-3/4-141/21/4, w końcu żąd. 115. Starachowice nabywano po 249-81/2—8, w końcu żąd. 248. Lilpopy w żąd. 127 bez nabywców. Putiłowskie kupowano po 1031/2-1/4 i oddawano po 1031/4-3/4-4 i oddawano po 1031/2-1/4 Złotemi robiono po 46, w końcu płacić chciano 431/4, w żąd. 44.

Godz 12.15.. Usposobienie słabsze

 

Złoto i banknoty: (Notow. urzęd.) Angielski 1 Ł.=9.66. - Niemiec. 1 m.=47. Austryac. 1 kor —491/4. Fran. 1 fr.=333/8 kop.

Wartość kuponów: List. Ziemsk. 44% 198.3, 4% 176.3. Listy m. Warsz. 5% 89.7, 41/2% 80.8. Oblig. m. Warsz. 41/2% 65.3. Poż. Prem. I 191.3; II 112.1; Szlach. 33.0. Renta 89.7.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 09-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.