6 czerwca 1923

Z giełd obcych

 

Giełdy wczorajsze rozpoczęły tydzień w usposobieniu lepszem. Giełda paryska miała przebieg mocniejszy. Poprawiła się renta francuska; renta rosyjska bez zmiany. Walory przemysłowe rosyjskie normowały się mocniej, pomimo braku wskazówek z nieczynnej giełdy petersburskiej. Syndyk „Agents de chango” przedsięwziął kroki, mające na celu opanowanie spekulacyi zniżkowej. Giełda wiedeńska wczoraj rozpoczęta się w usposobieniu mocniejszem przy obrotach spokojnych, pomimo naprężenia w stosunkach grecko-tureckich; pod koniec zebrania obroty zmalały.

Na giełdzie londyńskiej wczorajszej zapanowało usposobienie mocne, pomimo bankructwa ,,Canadian Agence". Dodatnio oddziałały na nastrój wskazówki z giełdy nowojorskiej i pomyślniejsze wiadomości z Meksyku i Brazylii. Giełda berlińska wczorajsza nie reagowała na zaostrzenie stosunków grecko-tureckich; początkowe usposobienie było mocne przy kursach lepszych. Obroty jednak były spokojne. W toku obrotów nastrój ogólny wzmocnił się jeszcze wydatniej. Walory rosyjskie normowały się zwyżkowo, pomimo, że giełda petersburska była nieczynna. Końcowa tendencya przy obrotach spokojnych była zupełnie mocna.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 09-06-1914

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.