22 maja 1922

Niewypłacalność wielkiego banku londyńskiego

Wielka londyńska firma bankowa, „Chaplin, Milne. Grenfell and Co" zawiesiła wypłaty. Zachwianie się firmy ma źródło w tem, że niedawno wycofał się z niej Grenfell, który kilka milionów funtów szterlingów zaangażował w różnych przedsiebiorstwach. Zobowiazania jego objęto wprawdzie konsorcjum pierwszorzędnych banków angielskich, lecz, pokazało się, że zobowiązania to są jeszcze wyższe, niż przypuszczano i że przecież nadwyrężyły także dawnych wspólników. Firma miała interesa w Ameryce, zwłaszcza w Kanadzie.

Podobno na zalatane straty wskutek tego narażony jest pewien instytut paryski. Wobec tych niepewności wstrzymano w Londynie na czas nieograniczony pieciomilionową emisję rosyjską bonów kolejowych, pomimo gwarancji rządowej. Ogłoszenia bankructwa firmy oczekują za klika dni. W londyńskiej City wywołał ten wypadek przygnębienie. Gdy w sobotę w południe pojawiło się na drzwiach banku ogłoszenie o niewypłacalności, setki ludzi zainteresowanych wybiegło z różnych instytucji bez kapeluszy, aby ogłoszenie przeczytać.

 

Kurjer Lwowski, 10-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.