18 maja 1922

Metalurgia

Z ogłoszonych wczoraj danych, dotyczących ilości żelaza, blachy i belek, zamówionych przez klijentów warszawskiego okręgu T-wa „Prodameta” za czas od 1 stycznia do 1 czerwca (st. st.) widzimy, że zapotrzebowanie żelaza pod wszelkiemi postaciami wzrasta u nas stale i dość szybko.

 

 

Wyniki operacyjne zarówno hut żelaznych, fabryk przetwórczych, jak firm handlujących żelazem dowodzą, że wszystkie te przedsiębiorstwa dają wysokie dywidendy, robią bardzo duże obroty i posiadają znaczne ilości zamówień. Zupełnie to samo zjawisko widzimy w Rosji: pomimo znacznego powiększenia kapitałów zakładowych, pomimo to, ze kapitały owe w znacznej części nie mogły jeszcze być puszczono w ruch, zyski przedsiębiorstw metalurgicznych rosyjskich wzrosły w porównaniu z r. 1919.

 

Widoki na, r. b. są również bardzo pomyślne: zakłady Sormowskie mają w portfelu zamówień na 30 mili. rb., Kołomeńskie na 35, Putiłowskie na. 125 itd.

 

Zupełnie inaczej jest na rynkach zachodnio europejskich i amerykańskich. Trwająca już od roku depresja trwa tam w dalszym ciagu. Chwilowe polepszenie ustepuje wkrótce okresowi długotrwałego pogorszenia.

 

Ostatnie np. informacjo prasy specjalnej donoszą o dalszem pogorszeniu rynku żelaznego i stalowego w Niemczech i Ameryce. Niemiecki syndykat surowcowy pisze np. w ostatniem sprawozdaniu, że zamówienia wpływają zadowalająco, ale że konkurencja na rynkach wszech światowych zaostrzyła się do tego stopnia, iż trudno jest utrzymać ceny. Wewnątrz kraju zaś zamówienia wpływaja ospale, ruch budowlany nie jest ożywiony.

 

Najostrzejsza depresje przechodzi rynek belgijski, który dotychczas wyrzucał olbrzymie ilości surowców i półfabrykatów na rynek wszechświatowy i obniżał ceny.

 

Słabo jest również na rynku austrjackim, depresja zaczyna ogarniać tam nawet te gałęzie przemysłu metalurgicznego, które dotychczas pracowały z ożywieniem.

 

Stosunkowo mniej daje się we znaki depresja w Anglji, jakkolwiek i tam wytwórczość się kurczy. Nastrój jest ospały, wywóz i wwóz żelaza i stali spadł, wzrosły natomiast obroty fabryk przetwórczych, szczególnie zaś maszynowych.

 

Kurjer Poranny, 24-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.