3 czerwca 1923

Fałszowanie artykułów żywności.

 

 

Minister spraw wewnętrznych złożył Dumie projekt prawa o walce z fałszowaniem artykułów żywności.

 

W memorjale, dołączonym do projektu prawa zaznaczono, że fałszowanie artykułów żywności wykracza nie tylko przeciwko interesom ochrony zdrowia publicznego, ale także przeciwko interesom przemysłu i handlu. Brak kontroli nad przygotowaniem artyktułów żywności obniża ich cenę na rynkach międzynarodowym i szkodzi wywozowi rosyjskiemu. Tymczasem falsyfikacja dosięgła olbrzymich rozmiarów. Fałszowane jest wszystko: mleko masło, herbata, chleb itd.

 

 

Za fałszowanie artykułów żywności według nowego prawa grozić mają bardzo surowe kary, jednakże z góry wiadomo, że nie osiągną one wyniku pożądanego.

 

Jedynym skutecznym na fałszowanie artykułów spożywczych środkiem jest ujęcie handlu artykułami temi w swe ręce przez stowarzyszenia spożywcze, które jako przedsiębiorstwa społeczne założone nie dla zysku, nie będą zainteresowane w fałszowaniu produktów.

 

Kurjer Poranny, 24-06-1914

 

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.