18 maja 1922

Ruch strajkowy zagranicą.

Według danych, gromadzonych przez francuski departament pracy—liczba robotników strajkujących i zlokautowanych zagranicą w r. 1911 i 1912 przedstawiała się, jak następuje:

Kraj               1911          1912

Niemcy      217.809     406.312

Austria       122.001     120.953

Belgia          61.040       75.500

Kanada       28.918        40.511

Dania          29.002          4.082

Hiszpania   22.154           ?

 

Francja     230.646       267.627

Anglia       961.980    1.463.281

Węgry        28.842           ?

Włochy    385.611           ?

Holandia    19.122         19.620

Szwecja    20.576           9.980

 

Co się tyczy wyników strajków i lokautów, to na każde 100 zatargów skończyło się zupełnem zwycięstwem robotników w Niemczech 19; w Austrii 18, w Belgii 20, w Kanadzie 29, w Danii 49, w Hiszpanii 32, we Francji 18, w Anglii 7; na Węgrzech 47, we Włoszech 42, w Holandii 20, w Szwecji 22.

 

Zupełną porażką robotników skończyło się na każde 100 strajków i lokautów: w Niemczech 34, w Austrii 29, w Belgii 58, w Kanadzie 26, w Danii 23, w Hiszpanii 43, we Francji 46, w Anglii 9, we Włoszech 49, w Holandii 36, w Szwecji 45.

 

Wszystkie pozostałe zatargi skończyły się wzajemnemi ustępstwami.

 

Z zestawienia danych powyższych widzimy, że najpomyślniej dla robotników układały się warunki walki strajkowej w Danji i na Węgrzech: najgorzej zaś w Belgji, Szwecji, Holandji i Włoszech.

 

Wzajemnemi ustępstwami skończyło się najwięcej zatargów w Anglji, wykazującej największy na całym świecie rozwój walki pracy z kapitałem.

 

Kurjer Poranny, 25-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.