22 maja 1922

Organizacja robotników.

Najlepiej zorganizowanymi robotnikami na świecie są robotnicy niemieccy; według świeżo ogłoszonych przez niemiecki związek metalowców cyfr, stosunek liczbowy zorganizowanych w klasowe związki robotników do ogółu i robotników niemieckich, przedstawiał się, jak niżej:

 

gałęź przemysłu --- liczba ogólna robotników --- liczba zorgaznizowanych

górnictwo --- 817.504 --- 114.062

ogrodnictwo --- 62.220 --- 6.858

 

przemysł chemiczny --- 899.698 --- 284.379

metalurgja --- 1.614.835 --- 596.839

przemysł włóknisty --- 857.855 --- 142.634

przemysł skórzany i papierniczy --- 334.760 --- 70.041

przemysł drzewny --- 526.478 --- 213.761

przemysł spożywczy --- 766.229 --- 124.513

wyrób odzieży --- 533.905 --- 114.132

przemysł budowlany --- 1.273.150 --- 463.3757

przemysł poligraficzny --- 167.796 --- 100.340

handel --- 1.605.893 --- 247.510

traktjernie --- 294.611 --- 16.540

 

Ogółem, według spisu Przemysłowego z roku 1907r pracowało w niemieckim przemyśle i handlu 9.336.675 robotników; z tej liczby należało do stojących na gruncie, klasowym związków zawodowych 2.506.689 robotników.

 

Jeżeli dodamy do tego robotników, rolnych i służbę domową, to okaże się iż w związkach wolnych zorganizowana jest piąta część robotników niemieckich.

 

Ponieważ pozatem istnieją w Niemczech organizacje robotnicze chrześcijańskie i liberalne (t. zw. hirsch dunkerowskie) nie stojące na gruncie, walki klas, a obejmujące ogółem około 450 tys. robotników, więc w ostatecznym wyniku widzimy, ze z 10 miljonów robotników niemieckich tylko 3 miliony należą do organizacji, 7 miljonów zaś stoi wogóle poza wszelką organizacją.

 

Tak jest w Niemczech, gdzie organnizacja robotników największe poczyniła postępy, w innych krajach jest jeszcze gorzej, u nas zaś dzięki szczególnie niepomyślnym warunkom, jest wprost rozpaczliwie.

 

Robotnicy powinni więc dołożyć wszelkich starań, by sprawę organizacji zawodowej na pomyślniejsze pchnąć tory.

 

Kurjer Poranny, 28-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.