21 stycznia 1922

Biznes

Kapitał belgijski i francuski w Łodzi.

(Telegram wł. „Ilustr. Kuryera Codz.”)

Berlin, 27 listopada. Pisma niemieckie donoszą, że kapitaliści niemieccy wycofali przeważnie swoje udziały z fabryk tekstylnych w Łodzi i okolicy a w ich miejsce przystąpili jego udziałowcy kapitaliści francuscy i belgijscy. To ostatnie udziały są bardzo znaczne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1921

9 marek za jajo.

Ministerstwo aprowizacyi przysłało wydziałowi aprowyzacyi jaja, które mają być sprzedawane po 9 marek za sztukę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-11-1921

Nieznaczna zniżka pieczywa.

Jak się dowiadujemy od dzisiaj cena jasnego chleba żytniego wynosić będzie zamiast dotychczasowej 130 Mk za 1 kg – 125 Mk. chleba ciemnego zamiast 105 Mk – 100 Mk. a bułka 6 dkg zamiast 15 Mk – 14 Mk.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1921

Wielkie podkłady węgla.

W gubernii charkowskiej odkryto wielkie pokłady węgla kamiennego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-11-1921

Uruchomienie przemysłu tytoniowego.

Przy pomocy posłów wielkopolskich udało się naszym fabrykom papierosów osięgnąć te same warunki, w jakich rozwijać się mogą fabryki odnośne w reszcie Polski. Wykazało się przy odnośnych staraniach w Warszawie, że wina gorszego potraktowania fabryk wielkopolskich nie spotyka, jak podnoszono referenta Ministerstwa b. dz. pr. Dr. Wnęka, a jedynie p. Mikuleckiego z Min. Skarbu w Warszawie. Wobec sprawiedliwego załatwienia sprawy fabryki wyrobów tytoniowych dziś rozpoczęły znów pracę.

 

Kurjer Poznański, 15-11-1921