18 maja 1922

Biznes

Podwyższenie dyskontu.

Chrystyania. Bank norweski podwyższył dyskont na 61/2%.

 

Kopenhaga. Bank narodowy powyższył dyskont na 7%.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-08-1914

Bony banków.

Jak się okazuje, akcja finansowa banków, co do puszczenia w obieg asygnat jedno i parorublowych, celem zapobieżenia brakowi monety drobnej, nie została sparaliżowana..

 

Zastrzeżenia, poczynione przez Bank dyskontowy polegają na tein, ie pragnie on, by bony były wydawane przez Komitet obywatelski, który ma kwalifikować, jakiego zabezpieczenia żąda od danego banku.

Tani chleb.

W lokalu żydowskiego Tow. pracowników handlowych przy ul. Zielonej Nr. 25 zaczęto wczoraj sprzedawać chleb po 5 kop. za funt. Sprzedano 1,400 funtów.

 

Dzisiaj wyznaczono sprzedaż przez 3 godziny, ale tylko tym, co otrzymali wczoraj specjalne marki.

 

Kurjer Poranny, 05-08-1914

Drożyzna chleba.

Chleb drożeje z dnia na dzień; niektóre piekarnie podniosły cenę funta chleba do 7 kop., właściciele sklepików zaś sprzedają go po 8 kop.

 

Tak znaczna zwyżka ceny nie jest usprawiedliwiona, zapasy mąki bowiem są znaczne; podrożała ona trochę ale w nie tym stosunku co chleb.

 

Sprawa zakładania piekarni współdzielczych, celem okiełznania spekulacji piekarzy staje się palącą.

 

Kurjer Poranny, 05-08-1914

Koncesja na nową aptekę.

Namiestnictwo nadało prawomocnie magistratowi farmacji Mark. Łomnickiemu koncesję na nową aptekę publiczną w Starej Soli.

 

Kurjer Lwowski, 04-08-1914