22 maja 1922

Biznes

Podwyższenie dyskonta.

Petersburg, 28.7. - T. A. P. - Bank państwa podwyższył dyskonto od weksli 3-miesięcznych, krótkoterminowych, sola – weksli i instytucji drobnego kredytu o pół proc., od wszelkich zaś innych operacji pożyczkowo-dyskontowych o 1 proc.

 

Kurjer Poranny, 29-07-1914

Giełda.

Warszawa 24 lipca 1914 r.

Na dzisiejszem zebraniu giełdowem walory lokacyjne oraz dywidendowo słabiej się normowały przy obrotach średnich.

 

Za Pożyczkę Premiową I Emisji żądano 541 (531)

Za Poż. Premiową II emisji żądano 413 (403).

Za Pożycz. Premiową Szlachecką żądano 358 (348).

Spław drzewa..

Od początku nawigacyi tegorocznej do dnia 15-go lipca zostało spławionych 360 tratew, zawierających poszczególne gatunki drzewa.

Obligacje miejskie.

W ostatniem ciągnieniu obligacji m. Warszawy wylosowano rzeczonych papierów do amortyzacji na sumo ogólną 164,200 rb. czyli o 1,500 rb. więcej niż przewidywano.

 

Kurjer Poranny, 24-07-1914