28 stycznia 1922

Biznes

Oszczędności.

W ciągu ostatniego pięciolecia daje się zauważyć w całem państwie znaczny dopływ oszczędności do skarbowych kas oszczędności i do prywatnych instytucji drobnego kredytu.

 

Takie gromadzenie oszczędności stwierdzono w Królestwie Polskiem.

 

Według wykazów urzędowych w okresie pięcioletnim do skarbowych kas oszczędności w naszym kraju wpłynęło 16,341,000 rubli, do instytucji drobnego kredytu — 45,087,000 rb.

Przegląd ekonomiczny.

(Za czas od 28. czerwca do 6. lipca — materiał zebrany przez Dr. Englicha i p. Tadeusza Adamozewskiego.)

 

Sprawa rozszerzenia syndykatu stalowego również i na produkty, kartelem dotąd nieobięte, trzyma ciągle jeszcze uwagę świata handlowego na uwięzi, a jakkolwiek liczyć się z tem trzeba, że rokowania w tym względzie potrwają jeszcze czas dłuższy, nadzieja przyjścia do skutku syndykatu nie zmniejszyła się bynajmniej. Fabryki maja już dosyć ciągłego wzajemnego podbijania cen, położenie przemysłu jest tego rodzaju, że tylko przez wspólne działanie odnośne przedsiębiorstwa mogę uchronić się od dalszej zniżki.

Przesilenie naftowe.

Lwów, 6.7. - Tel. własny. - Na tutejszym rynku naftowym zapanowało ostre przesilenie z powodu wycofania z kopalni galicyjskich kapitałów francuskich. Ceny spadły do połowy.

 

Kurjer Poranny, 07-07-1914

Mąka do Finlandyi.

Agencya petersburska donosi z Pawłogrodu, znanego centrum przemysłu mącznego (gub. Jekaterynosławska), że producenci tamtejsi otrzymali obfite zamówienia mąki z Finlandyi. Jest to następstwem nałożenia cła na mąkę, przywożoną do Finlandyi z Niemiec. Dotychczas Finlandya poprzestawała na mące niemieckiej.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 07-07-1914