9 sierpnia 1922

Biznes

Lombard w niemieckim banku państw.

Berlin. (TBK.) Od dnia mobilizacji powszechnej nastało nadzwyczajne zapotrzebowanie kredytu i poważnych sum do wypłaty. Pokrycia szukano w niemieckim Banku państwowym. Zapotrzebowanie lombardu było tak silne, te niemożliwe było zaspokojenie go w granicach zakreślonych przez ruch lombardowy Banku państwowego, ponieważ przeznaczone dla wyżej wymienionego zapotrzebowania kasy pożyczkowe wejda w życie dopiero po wydaniu ustawy, która ma być przedłożona parlamentowi. Niemiecki Bank państwowy zdecydował się aż do czasu załatwienia owej ustawy rozszerzyć zakres papierów, przyjmowanych przezeń za podstawę lombardu. Te nadzwyczajne interesy lombardowe mają być przekazane kasom pożyczkowym zaraz po otwarciu tychże kas.

 

Kurjer Lwowski, 04-08-1914

Zniszczenie zapasów wódki.

Wczoraj w godzinach popołudniowych rozeszła się pogłoska, iż na krańcach miasta tłum rozbija sklepy monopolowe.

 

Wskutek tej pogłoski zapanował popłoch.

 

Na niektórych ulicach w śródmieściu właściciele sklepów z produktami spożywczemi jęli zabezpieczać okna wystawowe deskami.

 

Po sprawdzeniu pogłoski u źródła przekonaliśmy się, 2e sprawa przedstawia się w sposób następujący: Władze krajowe, obawiając się możliwych w dniach podniecenia ekscesów, poleciły zarządowi akcyzy zniszczyć zapasy wódki we wszystkich składach i sklepach monopolowych.

Z giełdy belińskiej.

Berlin. (TBK.) Zarząd giełdy produktów, uchwalił, by dziś odbyły się tylko notowania kursów towarów notowania dla dostaw będą zastawione. Także komisja targowa powzięła taką uchwałę.

 

Kurjer Lwowski, 01-08-1914

Z giełdy budapeszteńskiej.

 

Budapeszt. (TBK) Wbrew powziętej uchwale dziś na giełdzie zbożowej będą dla wszystkich towarów ustanowione przymusowe kursy likwidacyjne. Uchwała co do zamknięcia giełdy efektów pozostaje dalej w mocy.

 

Kurjer Lwowski, 01-08-1914

 

Run na kasy.

Wiedeń. (B. K.) Austryacka kasa oszczędności ogłosza, że liczba stron, które żądały zwrotu wkładek, wynosiła dzisiaj 3.500. Wyjęto dwa i pół miliona koron. Liczba stron, które pieniądze włożyły, wynosiła 500, a władki półtora miliona kor. Ruch odbywa się zupełnie normalnie. - Zdaje się, że uspokojenie publiczności poczyniło znaczne postępy. Wiele osób, które przyszły, by podjąć pieniądze, dowiedziawszy się o uspokajajacych urzędowych oświadczeniach, nie podniosło wkładek. Wyjęto też dziś mniej wkładek niż w dniach poprzednich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-07-1914