9 sierpnia 1922

Biznes

Węgiel.

(Notowania cen węgla kamiennego na giełdzie).

Płacono na linji od rb. 1.04 do 1.19 za k orzec.

Wstawiono 160 wagonów.

Cena za korzec w sprzedaży detalicznej rb. 1.40.

 

Kurjer Poranny, 24-07-1914

Pomysły monopolowe.

Moloch militaryzmu niemieckiego jest nie-nasycony; czy to będą projekty kolei strategicznych, czy też rozchodzić się będzie o nowe zbrojenia na morzu, faktem zdaje się być niezaprzeczalnym. że rząd Rzeszy wystąpi na jesieni z takiemi czy innemi projektami zbrojeniowemi a zarazem finansowem i, na pokrycie pierwszych. Tymczasem miliardowy podatek zbrojeniowy, po którym się spodziewano, że przyniesie nadwyżkę około 200 milionów marek, zawiódł oczekiwania o tyle, że zdaje się, iż da tylko tyle, ile było potrzeba na jednorazowy wydatek na zbrojenia, uchwalone w roku zeszłym, t. j. mniejwięcej miljard marek.

Warzywa do Kopenhagi.

Grono ogrodników zwróciło się do rosyjskiej izby wywozowej z prośbą o okazanie poparcia w sprawie ustalenia rozpoczętego niedawno wywozu z Warszawy do Kopenhagi szparagów, ogórków, kalafiorów oraz innych warzyw, które przy należytej oranizacji wywozu mają zapewniony tam zbyt.

 

W sprawie tej izba przeprowadziła korespondencję z zarządem kolei w.-wied., który zgodził się przeznaczyć 30 wagonów-lodowni.

Z giełd obcych.

Sobotnie i niedzielne pogłoski o wzroście naprężenia między Austro-Węgrami i Serbią, a przedewszystkiem półoficyalnego charakteru informacyi, podanych przez „Nordeutsche Allg. Ztng.", były powodem, że giełda berlińska rozpoczęta tydzień w nastroju bardzo ociężałym. Zniżki ujawniły się na wszystkich polach, a głównie w dziedzinie walorów, zawisłych od Wiednia, rent państwowych niemieckich, pruskich, austryackich i serbskich, oraz papierów elektrycznych. Spadły również w cenie akcye bankowe niemieckie i rosyjskie. Po dokonaniu pierwszych realizacyi nastąpiła jednak pewna poprawa w usposobieniu, rozwinął się pokup na walory. Nowe wieści alarmujące nie nadchodziły i próbowano dojściem do skutku pożyczki bułgarskiej pomyślniej tłomaczyć stan rzeczy na Bałkanach.