18 sierpnia 1922

Biznes

Giełda.

Sprawozdanie Biura Bankowego

„Gazety Losowań”

Krakowskie-Przedmieście Nr 47/49.

Warszawa 17 lipca 1914 r.

Na dzisiejszem zebraniu giełdowem 41/2 proc. Listy Zast. Ziemskie mocniej się akcentowały, a inne walory utrzymały się na wczorajszym poziomie kursowym.

Obroty były średnie.

Walka z fałszowaniem masła.

Na zebraniu komitetu walki z fałszowaniem wiktuałów, pod prezesurą posła do Rady państwa Timirazjewa, uchwalono rozesłać projekt prawny, dotyczący walki z fałszowaniem masła do wszystkich rad miejskich, gubernjalnych zarządów ziemskich i komitetów giełdowych z prośbą, aby zaczęto przygotowywać prace nad zwołaniem zjazdu, poświęconego opracowaniu rosyjskiego kodeksu żywnościowego oraz do zorganizowania badań laboratoryjnych nad produktami żywności.

 

Kurjer Poranny, 18-07-1914

Drobny kredyt

Według sprawozdania centralnego komitetu do spraw drobnego kredytu w Królestwie Polskiem do 14 stycznia r. 1914 istniało 116 towarzystw kredytowych z bilansem rb. 9,040,846 towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych – 749 z bilansem rubli 6,333,022.

 

Kurjer Poranny, 17-07-1914

Gwałtowny spadek ceny ropy galicyjskiej.

Do szeregu przesileń ekonomicznych, jakie przeżywa w ostatnich czasach nasz kraj, przybywa jeszcze jedno. Cena ropy galicyjskiej spadła gwałtownie ze swej niedawnej wysokoki 10 kor. 50 hal. do kwoty 4 kor. 80 hal. za centnar metryczny.

 

Ten katastrofalny spadek cen ropy cyfrowo oznacza stratę dla kraju 60 do 70 milionów koron.

Zjazd przemysłowo-handlowy.

Ministerjum spraw wewnętrznych zezwoliło na zwołanie do Petersburga, od 1 do 5 listopada r. b., pierwszego ogólno-państwowego zjazdu przedstawicieli średniego i drobnego przemysłu i handlu.

 

Kurjer Poranny, 16-07-1914