18 sierpnia 1922

Biznes

Trwoga na giełdzie.

Wiedeń, 13.7 – Tel. własny. - Dziś po raz czwarty zapanowała na giełdzie tutejszej panika i zniżka kursów.

 

Kurjer Poranny, 14-07-1914

Giełda.

Krakowskie-Przedmieście Nr 47/49.

Warszawa 10 lipca 1914 r.

Na dzisiejszem zebraniu giełdowem 41/2 proc. Ziemskie słabiej się notowały, a inne walory obiegały po mało zmienionych kursach. Żyrardowskie i Warsz. Fabr. Cukru zwyżkowały.

 

Obroty były średnie.

Sprawozdanie Tow. handlu metalami Kobryner i Dekler.

Miedź. Stan rynku w tygodniu sprawozdawczym nie przedstawia się korzystnie. Podaż była w jednej strony natarczywa, natomiast popyt mały, co wpłynęło na obniżenie ceny do Ł. 126.

Ze zniżki skorzystały spekulacja dla zakupów, interesy się w końcu tydonia ożywiły i kurs wzmocnił.

Z rynku cukrowniczego.

Kampanię cukrownianą roku bieżącego uważać można za skończoną, znaczna bowiem ilość „cukrowni zamyka bilanse w końcu czerwca.

 

Wyniki kampanji, jak się zdaje, nie są pomyślne i dywidendy cukrowni będą niższe niż w r. z. Natomiast kampanja r. 1914-15 zapowiada się lepiej, wiadomości o stanie plantacji buraczanych są na ogól pomyślne.