29 listopada 1921

Biznes

Milionowe bankructwo w Paryżu

W Paryżu ogłosił bankructwo znany dom bankowy, dr. Neufville, założony w r. 1656, początkowo w r. 1656 we Frankfurcie n. Menem, a następnie przeniesiony do Paryża. Passywa wynoszą 15 milionów franków. Obu właścicieli banku, Roberta i Henryka de Neufville uwięziono pod zarzutem oszustwa i sprzeniewierzenia depozytów. Bankructwo to wywołało niesłychany popłoch w sferach bankowych, a nawet na giełdzie. W związku z tem bankructwem spodziewają się ogólnie dalszych upadłości innych banków francuskich.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 30-05-1914

Podatek od koni

Pobór opłaty podatku za konie, utrzymywane przez osoby prywatne i instytucye (zgromadzenia, stowarzyszenia i spółki) do użytku własnego lub w celach przemysłowych za r. b. uskuteczniać się będzie w kasie miejskiej pomocniczej w godzinach biurowych, już tylko od 13 czerwca, włącznie, bez kary, po tym zaś terminie będzie doliczana kara w stosunku 50%. Opłata wynosi po 10 rb. od konia.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 30-05-1914

Bank ziemski dla Galicyi, Śląska i Bukowiny

Nowa polska placówka finansowa.

Ministerstwo spraw wewnętrznych nadało doktorowi Janowi Hupce, posłowi na Sejm, ekse. Romanowi hr. Potockiemu, drowi Janowi Rozwadowskiemu, dyr. Gal. Banku Ziemskiego, Wincentemu Rozwadowskiemu, włości dóbr w Kozłowie, Al. hr. Skarbkowi, posłowi na Sejm i do Rady państwa, Bol. Zardeckiemu, posłowi na Sejm koncesyą na założenie Tow. akcyjnego pod firmą: „Bank Ziemski dla Galicyi, Śląska i Bukowiny" z kapitałem 2,000.000 koron i z prawem wydawania obligacyi, fundowanych na wierzytelnościach Banku, mających pupilarne bezpieczeństwo.

Giełda

Warszawa, 30 maja. Przy obrotach małych z powodu dnia sobotniego oraz zbliżających się świąt, giełda dzisiejsza minęła w usposobieniu słabem. Na osłabienie usposobienia oddziałały również nizkie szacowania petersburskie. Lepsza tendencya panowała dla Miejskich 5%.

 

Waluty. Wpłaty na Berlin nabywano po 46.691/2-70-701/2. Kursy Żądane za Paryż i Wiedeń podwyższono.

O węgiel zagraniczny

Departament górnictwa stwierdził, że obecnie minęło już przesilenie węglowe, że przeto nie ma potrzeby przedłużanie na zimę nadchodząca prawa tymczasowego o wprowadzaniu węgla zagranicznego bez cła.

 

Dziennik Polski, 29-05-1914