28 stycznia 1922

Biznes

Tanie dorożki-samochody

Za dni kilka uważa się już na mieście od kilku miesięcy zapowiedziane dorożki samochodowe nowego typu trzykołowego z taksą po kopiejek 20 za kurs zwyczajny, czyli najzupełniej zrówna się z taksą teraźniejszych dorożek jednokonnych. Ponieważ samochody te zużywają niewielką ilość benzyny, przeto być może uczyni to przewrót wśród dorożkarzy samochodowych, stosujących najwyższe normy taksy 40 kopijek za kilkometr z fantastycznemi dopłatami.

 

Dziennik Polski, 13-06-1914

Nasz rynek pieniężny

Nic się nie zmieniło na rynku pieniężnym warszawskim. Termin akcyzy od cukru przypadający dn. 13 b. m. nie podważył obfitości gotowizny. Materyał dyskontowy jest skąpy w Warszawie; większy – na prowincyi. Żądania spekulacyjne trzymają się w ciasnych granicach. Wypłacalność w Warszawie była normalną; wiadomości z Cesarstwa brzmią nieco lepiej.

(„Gaz. Los.”)

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 13-06-1914

Z giełd obcych

 

Giełda berlińska wczorajsza rozpoczęta się w usposobieniu wyczekującem. Obszernie komentywano stosunki grecko-tureckie i pogłoski o ultimatum Grecyi. Pod wpływem tego momentu kursy na razie zlekka osłabły. W dalszym ciągu jednak uwaga giełdy skierowała się na onegajszą mowę Greya, którą oceniono dodatnio. Usposobienie ogólne wzmocniło się, lecz poprawa ta nie zdołała uwydatnić w kursach z powodu bardzo ograniczonych obrotów. Pod koniec wreszcie zajmowano się zniżką akcyi towarzystwa „Ohles Erben” we Wrocławiu.

Giełda

Warszawa, 13 czerwca. — Wiadomości o upadku Ribota i o przewidywanych z tego powodu komplikacyach oddziałały na naszą giełdę deprymująco. Słaba początkowo tendencya wzmocniła się pod koniec zebrania po otrzymaniu wyższych szacowań z Petersburga. Hypoteczne słabo.

Najstarszy cech rzeźniczy

Do najstarszych cechów w kraju należy zaliczyć cech rzeźniczy w Siewierzu, założony przez biskupów i królów polskich w r. 1636.