9 sierpnia 1922

Biznes

Handel na targowiskach.

Podług warunków dzierżawy miejsc na targowiskach miejskich na pl. Parysowskim, Broni i Kercelego handel winien odbywać się w miesiącach styczniu, lutym grudniu i listopadzie do godz. 4 po połud., w pozostałe zaś miesiące do godz. 6 wiecz., przyczem nie wolno pozostawiać po skończeniu targu stolików, towaru i innych przedmiotów.

Na handel owocami.

W nadchodzący poniedziałek o g. 11 rano w kancelarii .hal targowych na pl. Mirowskim odbędzie się licytacja na dzierżawę 118 miejsc wzdłuż tychże hal na hurtowy handel owocami od 40 rb. za miejsce.

 

Kurjer Poranny, 02-07-1914

Usposobienie giełd.

Berlin, 30.6. — Tel. własny. — Po wrażeniu, jakie wywarł zamach sarajewski skutkiem czego nastąpił zastój, dzisiejsza giełda manifestowała spokój, a rynek pieniężny był dość ożywiony. Usposobienie silne.

 

Główny interes skupiony był w około rynku żeglugi, którego kursy się ożywiły i pociągnęły ku sobie zwyżkę.

Wielki krach finasowy.

Jak w „Tysiąca i jednej nocy”.

Wiedeń, 1 lipca.

Jest naturalnem zjawiskiem w świecie zewnętrznym, że każda akcya wywołuje reakcyę; takim zjawiskiem mniej naturalnem, a dla świata kupieckiego bardzo niesympatycznem jest bankructwo wielkiej firmy bankowej T J. Plewa i Syn w Wiedniu i przyaresztowanie obecnego właściciela tej firmy Gustawa Schobera za malwersacye, oszustwo, sprzeniewierzenie, o czem pokrótce już donosiliśmy. Pasywa przekraczają sumę sześciu milionów, przyczem poszkodowanymi są nietylko przemysłowcy, kupcy i nie-1 które stowarzyszenia, które nadwyżkę gotowizny lokowały u Schobera, ale także wielu bogatych Indii potraciło na setki tysięcy depozytów i wkładek oszczędnościowych.

Artykuły żywności.

(Notowania „Warsz. stow. Spożywczego” dawniej Merkury).

 

 

Kurjer Poranny, 01-07-1914