22 maja 1922

Biznes

Giełda

Warszawa, 13 czerwca. — Wiadomości o upadku Ribota i o przewidywanych z tego powodu komplikacyach oddziałały na naszą giełdę deprymująco. Słaba początkowo tendencya wzmocniła się pod koniec zebrania po otrzymaniu wyższych szacowań z Petersburga. Hypoteczne słabo.

Z giełd obcych

 

Giełda berlińska wczorajsza rozpoczęta się w usposobieniu wyczekującem. Obszernie komentywano stosunki grecko-tureckie i pogłoski o ultimatum Grecyi. Pod wpływem tego momentu kursy na razie zlekka osłabły. W dalszym ciągu jednak uwaga giełdy skierowała się na onegajszą mowę Greya, którą oceniono dodatnio. Usposobienie ogólne wzmocniło się, lecz poprawa ta nie zdołała uwydatnić w kursach z powodu bardzo ograniczonych obrotów. Pod koniec wreszcie zajmowano się zniżką akcyi towarzystwa „Ohles Erben” we Wrocławiu.

Kontyngens cukru

Petersburg 12-go czerwca. (Pet. Aj. Tel.) - Rada ministrów określiła kontyngens wewnętrznego spożycia cukru na 86 miljonów pudów i nietykalnego zapasu na 9 miljonów pudów; rozmiar ogólnej normalnej produkcji na 107 miljonów, cenę zaś maksymalną od d. 14 września 1914 r. do 14 stycznia 1915 r. ustanowiono 4 ruble za pud, od d. 14 sytcznia zaś do 14-go września 1915 r. za pud 4 rb. 10 kop.

 

Kurjer Warszawski, 12-06-1914

Najstarszy cech rzeźniczy

Do najstarszych cechów w kraju należy zaliczyć cech rzeźniczy w Siewierzu, założony przez biskupów i królów polskich w r. 1636.

 

Zastój w przemyśle węglowym

 

w obwodzie katowickim, jak również na całym Górnym Śląsku objawia się powszechny zastój w przemyśle węglowym. Powodem tego brak zamówień na węgiel, który po wszystkich kopalniach urasta w potężne składy. Niemal po wszystkich szybach rozpoczęto przymusowe bezrobocie po jednym dniu w tygodniu.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 11-06-1914