30 czerwca 1922

Biznes

O węgiel zagraniczny

Departament górnictwa stwierdził, że obecnie minęło już przesilenie węglowe, że przeto nie ma potrzeby przedłużanie na zimę nadchodząca prawa tymczasowego o wprowadzaniu węgla zagranicznego bez cła.

 

Dziennik Polski, 29-05-1914

Gospodarka niemiecka

Niemcy w okupowanych miejscowościach Królestwa Polskiego polecili gminom ogłosić ludności wiejskiej, aby jarzyn sezonowych dostarczano do poblizkich stacji kolejowych i do wyznaczonych miejsc na szosach, gdzie komisarze nabywać mają te produkty i wywozić do Niemiec.

Giełda

Warszawa, 22 maja. Wskutek wiadomości o mocnem usposobieniu giełdy paryskiej, giełda nasza dzisiejsza z początku miała tendencyę mocną. Nastrój ten jednak osłabi pod wpływem niższych szacowań z Petersburga. Osłabienie nastroju pociągnęło za sobą zmnieszenie obrotów oraz zniżkę kursów ruchliwszych pap. dywidendowych. Państwowe i hypoteczne stale.

Z teorji kooperacji

Wczoraj w Tow. kooperatystów p. Stanisław Wojciechowski wygłosił odczyt „O teorji kooperacji".

Na wstępie prelegent zaznaczył, że pojęcie kooperacji jest tak obszerne, że ścisłe określenie, czem jest kooperacja, przedstawia wielkie trudności; dość powiedzieć, że nie udało się dotychczas ustalić takiego określenia kooperacji. któreby można uważać za zupełnie zadowalające. Wszystkie zaś znane dotychczas określenia streszczają, się w tem, że kooperacja jest to znoszenie ludzi, mające na celu popieranie dobrobytu materjalnego i moralnego członków przez wspólną organizację.

Z giełd obcych

Giełda ber lińska wczorajsza rozpoczęła się w usposobieniu słabszem, pod wpływem giełdy nowojorskiej. Najmniej jednak odczuły to osłabienie walory miejscowe. Wkrótce potem nastrój dla papierów krajowych poprawił się. Zwyżka waluty rosyjskiej wzmocniła nastój dla walorów rosyjskich. W podrożeniu waluty rosyjskiej spekulacja widzi zaprzeczenie niepomyślnym pogłoskom o ogólnem położeniu gospodarczem Rosyi.