13 sierpnia 1922

Biznes

Stopa procentowa w Anglji

Przewidywane w zeszłym tygodniu zniżenie stopy procentowej przez Bank angielski nie nastąpiło i stopa 3 prc. utrzymuje się nadal. Przyczyną alarmu było to, że rosyjski Bank państwowy na gwałt ściąga złoto, chodzi mu bowiem o uzyskanie metalicznej podstawy do wydania nowych banknotów, celem pomnożenia obiegu pieniężnego w Rosji, który teraz podupadł. Równocześnie jednak i Francja ściąga złoto, gdyż stoi w przededniu nowej pożyczki, tak, że Bank angielski na razie nie mógł nabywać złota w większej ilości. Teraz jednak znaczny zapas złota znajduje się w drodze ze Stanów Zjednoczonych do Anglji, tak, że zmianę stopy procentowej na pewien czas przynajmniej odroczono.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914

Zaniżenie porta listów zagranicznych

Jak donoszą z Londynu, nastąpi to prawdopodobnie już z dniem 1 stycznia 1915 roku w państwach, należących do Związku pocztowego. Na wczorajszem posiedzeniu Izby niższej oznajmił Heaton, że rząd angielski przyjął projekt ministra poczt, aby z Nowym Rokiem zniżyć ogólne porto zagraniczne na 10 cestimów francuskiej waluty.

Wszechwładztwo miliarderów amerykańskich

Z pośród wszelkich wspaniałości, jakiemi Ameryka przewyższa Europę, mieszkańcom tej ostatniej w ogólności najbardziej imponuje, że Ameryka posiada bez liku nabów, mających dziesiątki, ba, setki milionów rocznego dochodu, żeto kraj, gdzie można się wzbogacić co się zowie, że... Ależ, czy to nie wystarcza, aby wzdychać za tym krajem?

O mięso galicyjskie

Jak donoszą nam z Wiednia w kołach handlarzy bydłem panuje niezadowolenie z powodu rozporządzenia galicyjskiego namiestnika z dnia 1 bm. W myśl tego rozporządzenia ma być mięso galicyjskie, przeznaczone na wywóz do Wiednia, opatrzone całą masą stempli, co oznacza duże utrudnienia w handlu bydłem. Dotychczas wystarczył jeden stempel obecnie, jak obliczają, na niektórych świniach trzeba będzie położyć ich przeszło 20. Uważają to rozporządzenie za utrudnienie wywozu mięsa z Galicyi.

 

Ilustrowany kuryer codzienny,19-05-1914

Przemysł polski w dziale malarstwa pokojowego

Na całym obszarze Polski w znikomej ilości znajdujemy mieszkania prywatne zdobione ręką artysty polskiego, zwykle na ścianach panoszą się banalne fryzy niemieckie, motywa ze sztuki ludowej saksońskiej i t. d. Prywatny właściciel daremnie żądał od przedsiębiorcy malarskiego wzorów polskch, jeśli je chciał mieć, musiał zamawiać je specyalnie u pp. artystów — rzeczy tanich szablonowych a rodzimych nie było — nie było bowiem polskiej pracowni, któraby oddała pp. majstrom malarskim kompozycye o przebogatych motywach swojskich.