26 czerwca 1922

Biznes

Giełda zbożowa.

Warszawa, 16.1 (tel. wł.) Pszenica 11500, żyto fr. Warszawa 8.200, kukurydza 10.300, groch polny 9700.

 

Ziemia Lubelska, 17-01-1922

Gwałt z powodu podwyższenia taryfy fryzyerskiej

podnieśli mieszkańcy Poznania. Fryzyerzy żądają tam 40 Mk. od golenia, a 100 Mk. za strzyżenie. Błogosławione miasto! W Krakowie inaczej, zupełnie inaczej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1922

Jeden dolar równa się 330 markom niemieckim [satyra]

Dolar. - Już mi się znudziło tłuc markę polską, teraz połamię kij na tobie, marko szwabska.

Mucha, 02-12-1921

Giełda warszawska.

(Telefonem od naszego korespondenta)

Warszawa, 11 stycznia (Z). Obroty dewizami były dzisiaj dość znaczne przy silniejszej tendencyi. Jednakowoż walory pełnowartościowe nie wykazują zmiany kursów. Notowano: Dolary 2.810, Franki 232, Funty 11.925, Marki niemieckie 16.50, Wiedeń 0.421/2.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1922

Temu lekko płynie życie [satyra]

- Dziś jest sześć jajków, wczoraj było sześć, to już tuzin. Jeszcze takie cztyry tuziny a zapłacę całą daninę, co, jak na śmiech, nałożyli na mnie.

Mucha, 02-12-1921