28 listopada 1922

Biznes

Nowa podwyżka na węgle.

Katowice, (PAT) T. zw. Konwencja węgłowa na G. Śląsku t. j. Syndykat kopalń węgla obradował wczoraj w dalszymciągu nad sprawą nowej podwyżki cen węgla g. śląskiego. Do ostatecznych uchwał nie doszło licząc się jednak z podwyżką od 100 marek na tonnie.

 

Kurjer Poznański, 07-03-1922

Bydło tanieje – mięso drożeje.

Rzeźnicy krak. wnieśli do magistratu podanie o zezwolenie im na podwyżkę cen miesa. Według nowych żądań panów rzeźników 1 kt mięsa wołowego ma kosztować 560 Mk zamiast jak dotyczczas – 290 Mk. Spodziewać się należy, że magistrat nie uwzględni nowych żądań rzexników niczem nieuzasadnionych; wiadomo bowiem jest, że ceny bydła na targach spadają.

 

W śrad za rzeźnikami poszli i piekarze, żądając wyższych cen pieczywa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1922

Fabryki i huty w Czechach stanęły.

Praga. (AW) Wskutek strajku górników w Czechosłowacyi wypowiedziały fabryki porcelany w Karlzbadzie wszystkim robotnikom pracę, ze względu na to, że ruch fabryczny musi być wstrzymany z braku dostatecznej ilości węgla. - To samo uczyniły liczne fabryki szkła i żelaza. Inne natomiast fabryki zredukowały personal do minimum. Skąpe zapasy węgla otrzymują jedynie szpitale i restauracye. Również 50.000 robotników tkackich grozi strajkiem w razie nieprzyjęcia przez rząd ich postulatów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-02-1922

Na targu [satyra]

- Co to pani masz?

- Jajka.

- A jak je pani sprzedajesz?

- Na wagę. Łut sto marek! Pedam pani, idzie jak woda! Już takie trzy stoliki sprzedałam. Niema to jednak, jak uczciwy handel.

Mucha, 20-01-1922

W dobie „spadku cen”. [satyra]

- Co to za bezczelność ludzka! Żądają, ażeby para takich bucików, na którą samej skóry wyszło za 375 marek, kosztowała mniej niż 500.000!

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-01-1922