28 czerwca 1922

Biznes

Z giełdy ryskiej.

Ryga, 26. 10. (Pat. Rad.) Giełda: Funty 1365, dolary 345, franki 25, szwedzkie kor. 30.25, duńskie 66, marki niem. 2, m. fińskie 5,46, estońskie 0,75, polskie 0,10, łot. fr. złote 67.

 

Kurjer Poznański, 28-10-1921

Marka polska w Berlinie.

Berlin, 25. 10. (Pat.) W obrotach prywatnych notowano dziś markę polską 4.32.

 

Kurjer Poznański, 28-10-1921

Rokowania handlowe między Polską a Austryą.

Z Wiednia donoszą: Z początkiem listopada br. rozpoczną się w Warszawie rokowania w sprawie układu gospodarczego między Austryą a Polską.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-10-1921

Przemysł w pow. hielskim na Śląsku.

W okolicy Czechowic obok Dziedzic prowadzone są roboty około budowy nowej kopalni węgla. W Dziedzicach zaś buduje się wielka fabryka zapałek a nadto powstaje tam fabryka samochodów. Nadto na Śląsku Cieszyńskim znaduje się w budowie szereg nowych warsztatów i fabryk.

 

Czesi fabryki zamykają, u nas się je buduje.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-10-1921

Nowe podywższenie ceny spirytusu i benzyny do prymusów.

Magistrat podaje do wiadomości, że obecnie cena spirytusu do palenia wynosi w handlu detalicznym 250 Mk, zaś benzyny ciężkiej do prymusów 147 Mk za 1 litr.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-10-1921