17 maja 1922

Biznes

Podwyżka cen węgla w Niemczech.

Rząd niemiecki zaaprobował podwyżkę cen węgla, wynoszącą 21 marek na tonie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-09-1921

Lux ex Siberia [satyra]

Japończyk. - Jam nie Kołczak, ani Wrangel. Jak wytnę w twój domek z kart, to się rozleci na cztery wiatry.

Mucha, 15-07-1921

 

Katastrofalny stan przemysłu żelaznego w Czechach.

Praga, 20 sierpnia. Czeski przemysł żelazny przechodzi obecnie bardzo dotkliwe przesilenie z powodu drożyzny węgla oraz niemożliwości eksportu za granicę, udaremnionego przez lepszy i tańszy przemysł niemiecki. Zakłady praskiego tow. żelaznego w Przerowie na razie zostały zamknięte, wielkie piece pogaszone, robotników wydalono na razie na 2-miesięczny bezpłatny urlop, faktycznie wyrzucono ich na bruk. Również ograniczono produkcyę w hutach we Witkowicach pod Mor. Ostrawą, gdzie także znaczną liczbę robotników usunięto. Rokowania z legacyą bolszewicką we Witkowicach nie do-prowadziły do żadnego rezultatu.

Wolny handel między Poznańskiem a resztą Rzplitej.

(E.E.) Minister byłej dzielnicy pruskiej, dr Trzciński wydał rozporządzenie, wprowadzające wolny obrót handlowy między Poznańskiem a resztą Rzeczypospolitej. Odtąd kontroli ma podlegać tylko obrót cukrem, solą, spirytusem i tytoniem, oraz obrót towarowy z zagranicą.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-08-1921

Czyścicielki butów.

Na osobliwy pomysł wpadło w Warszawie grono pań kresowych. Oto zorganizowały z panien kresówek oddział czyścicielek butów, które rozpoczęly już pracę około głównej poczty, pobierając za wyczyszczenie obuwia 40-80 Mk. Magistrat jednak warszawski za licencyę na wykonywanie tego przemysłu zażądał 6 tys. Mkp.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-08-1921