6 grudnia 1923

Samochód - żaglowiec.

Chińczycy od dawnych czasów używali na lądzie wehikułów, poruszanych w ten sam sposób jak łodzie i statki na wodzie - t. j. przy pomocy żagli.

 

W Europie czyniono próby z takimi lądowymi żaglowcami - w Holandyi. Obecnie zaś niektórzy inżynierowie francuscy podnoszą praktyczność tego wynalazku.

Ulepszony polski samolot

Ulepszony polski samolot. Od kilku dni odbywają się na mokotowskiem lotnisku wojskowem próby z ulepszonym aparatem lotniczym, wynalazku Inż. Stefana Malinowskiego.

 

Aparat zaleca się przedewszystkiem wyjątkowem bezpieczeństwem lotu. Konstrukcya latawca (skrzydła ma o profilu zmiennym) daje możność osiągnięcia szybkości maksymalnej. Jeszcze jedna zleca go zaleta — może unieść duży ciężar, co przy szybkości obrotu stanowi ważny atut w bitwie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-08-1922

Nowe metody walki z cholerą, tyfusem i czerwonką.

Według doniesień paryskich pism francuscy lekarze stosują obecnie nowe metody walki z tyfusem, cholerą i czerwonką, które to metody mają być skuteczniejsze od stosowanego dotychczas ochronnego szczepienia. Metoda ta polega na tem, że chorego się nie szczepi zewnętrznie, ale zażywa on surowiecę. szczególnie w tyfusie metoda ta wydwła doskonałe rezultaty, tak że na 1300 osób, do których ją zastosowano, dwie tylko zapadły na tyfus.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-07-1922

Okręt Wikingów.

Skandynawscy Wikingowie zwykli chować swoich rycerzy morza razem z okretami, na których dokonywali wojennych czynów. I dzięki temu mozemy obecnie oglądać oryginalny — zreprodukowany na naszej rycinie — okręt Wikingów, wykopany w r. 1903 w miejscowości Oseberg w Norwegii. We wnętrzu okrętu, służącego za grobowiec, znaleziono kości ludzkie oraz liczne przedmioty, które składano umarłym do grobu. Pomiędzy temi przedmiotami był wózek o 4-ch kolkach, sanki, naczynia kuchenne i pięknie ornamentowane skrzynie z dębowego drzewa. Okręt, jak widzimy, posiada płaskie dno i odznacza się piękną linią budowy. Cale urządzenie okrętu wskazuje, iż musiał to być rodzaj luksusowego statku. Znaleziony w Oseherg okręt Wikingów pochodzi z r. 800 i został umieszczony w zbiorach starożytności uniwersytetu w Chrystyanii.

Aeroplan – łabędź.

Niedawno w Berlinie odbywał się wzlot aeroplanu oryginalnej konstrukcyi. Aeroplan ma, jak to widzimy na ilustracyi, kształt łąbędzia. Wzlot nie udał się i aparat uległ licznym uszkodzeniom.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-06-1922