20 czerwca 1921

Dlaczego zimy są łagodne?

Zmniejszenie sig wilgoci gruntu jest przyczyną podniesienia temperatury.

(t) Angielski meteorolog Baslin zajmuje się w jednej ze swych prac kwestyą, na którą już od dłuższego czasu zwrócono uwagę.

 

Mianowicie w całej Europie daje się spostrzec niezwykłe złagodzenie zimy, czego typowym przykładem jest obecna zima ze swą przedwczesną wiosną.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-03-1920