9 maja 1921

Polka w Oxford‘zie.

Bawi w Paryżu przejazdem, w powrocie do Anglii z Ameryki, gdzie wygłosiła szereg odczytów o Polsce, p. Marja Czaplicka, warszawianka, głośna podróżniczka do bieguna północnego, a zarazem ceniony etnolog—antropolog.

P. Czaplicka jest pierwszą kobietą, wykładającą na uniwersytecie Oxfordzkim, gdzie dotąd mieli dostęp jedynie profesorowie mężczyźni. Dzieła jej, jak „Turcy w Azji Centralnej, w historji i obecnie*‘ (The Turks of Central Asie in History and at the present day), są nadzwyczaj cenione w europejskim świecie naukowym, ostatnio drugi uniwersytet angielski w Bristol zaofiarował jej katedrę antropologii. Po powrocie do Londynu odważna podróżniczka ma otrzymać nagrodę królewską oraz medal pamiątkowy.

 

Paryż. Marja Kasterska.

 

Świat, 05-06-1920