Polscy uczeni zagranicą.

Kategoria: Nauka i technika
Opublikowano: wtorek, 18, sierpień 2020 20:49
Joanna_Redaktor

Dnia 28 czerwca w wielkiej sali doktoratów Sorbony, przy licznem audytorjum bronił swej tezy doktorskiej młody uczony polski, zaszczytnie w kołach uniwersyteckich tutejszych znany przyrodnik, dr. Franciszek Ksawery Skupieński.

 

Dr. Skupieński, autor cennej pracy 9 grzybach, stanowiących przejście od świata roślinnego do zwierzęcego, poczynił w tej dziedzinie nader ważne odkryła i, jak słusznie się wyraził jeden z profesorów Sorbony, „przynosi nowe laury uczonym polskim zagranicą".

 

Młody uczony, służący w armji Polskiej, jako dobrowolny ochotnik, bronił tezy w mundurze kaprala Wojsk Polskich.

Dr. M. K.

 

Świat, 17-07-1920