9 maja 1921

Lekarze nie powinni nosić bród.

Żądanie to postawił dyrektor paryskiego instytutu Pasteura, dr. Roux w swym wykładzie, w którym dowodził konieczności ścisłego trzymania się przepisów hygieny w życiu codziennem. „Broda jest groźnym przenośnikiem chorobonośnych zarodków, a stąd niebezpieczeństwem dla pacyenta. Lekarze nie zuchowują też należnej ostrożności, udając sil od jednego pacyenta do innego chorego, a w takich razach właśnie powinniby zachowywać jaknajściślejsze środki ostrożności".

 

Roux jest wprost, jak powiada, przerażony brakiem przestrzegania przepisów hygieny panującem we Francyi.

 

Wykład swój zakończył dr. Ronx smutnem pytaniem: „Dla czczo hygieną szanuje się tak mało w tym właśnie kraju, gdzie wzięta ona początek?"

asa

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-12-1920