WYNALAZKI POLSKIE

Kategoria: Nauka i technika
Opublikowano: niedziela, 20, grudzień 2020 20:33
Joanna_Redaktor

Pomimo ciężkich lat wojny w społeczeństwie naszem nie zamarły aspiracje twórcze. Na każdym polu działalności ludzkiej wykazujemy energję i sprawność. Możemy nawet poszczycić się zdobyczami i w dziedzinie techniki. Jest to fakt niezwykły. Zmuszeni piersią odpierać wroga od wschodnich naszych granic — równocześnie ulepszamy i naszą broń. Rzecz ta wymaga, by społeczeństwo polskie zostało poinformowane o tych zdobyczach.

 

W pierwszym rzędzie są to bomby zapalające, wybuchowe i rozrywające się, wynalazek b. ppułkownhka Witolda Gorczyńskiego.

 

Próby bomb wymienionych odbywały się jeszcze w Moskwie d. 21/XII 1915 r. które rzucał wtedy z samolotu „Moran Ż” awiator francuski Pegou i stwierdził ich zalety między innemi swoim podpisem na akcie wydanym przez komisję d. 21 /XII 15 r. za N 1574.

 

Powtórne próby były robione z rozkazu głównego dowodcy Żeglugi Powietrznej Armji Rosyjskiej Wielkiego Księcia Aleksandra syna Michała w Kijowie d. 9 Stycznia 1916 roku — gdzie było rzuconych z samolotu „Voisin" 7 sztuk bomb w obecności Komisji złożonej z 6-ciu lotników oficerów i Naczelnika oddziału Kapitana Sztabu Jabłońskiego i rezultaty wypadły wspaniale, co stwierdziła Komisja wydanym aktem z d. 9/1 16 r. za N 2603.

 

Ostatnio zaś dokonywano prób tych bomb w Armji Polskiej z samolotu „Albartos B II" z bojowej wysokości w Ławicy pod Poznaniem d. 6 Sierpnia 1920 r. w obecności polsko - francuskiej Komisji, która stwierdziła wysokie zalety bomb specjalnym aktem wydanym za «N 4427/20.

 

Bomby 3-ch systemów p.Gorczyńskiego różnią się wielce od dotychczasowych — gdyż posiadają pewność zapalania, rozrywania i rozstrzeliw ania pełnych 100% co stwierdził wyraźnie swoim listem z dnia Witold Gorczyński, wynalazca bomby zapalającej. 12/1 16 r. za M 887. W. Książę Aleksander do Naczelnika Sztabu Gen. Aleksiejewa polecając zamówić większą ilość bomb co było i uskutecznione. Bomby innych systemów jakie były dotąd stosowane w Armji Rosyjskiej posiadają tylko 65% zapalania. Bomby systemu Gorczyńskiego opatentowane były w Rosji a obecnie posiadają polski patent.

 

P. W. Gorczyński posiada nowy wynalazek wojenny t. z. „Ścianę Ognia" do zastosowania podczas ataku nieprzyjacielskiego na bagnety. Ściana ognia pali się przez 30 minut silnym płomieniem na wysokości 12 metrów i szerokości 4 metry — dowolnej długości.

Oprócz wynalazków wojskowych pan Gorczyński jest twórcą paru wynalazków w różnych dziedzinach: I tak naprzykład—doniosłe znaczenie ma w dziedzinie Handlu i Przemysłu pomyślana przez niego Stacja Reklamowo-Zleceniowa pod nazwą „Błyskawica" opatentowana w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej d. 14/11 1920 r. za N 2373/20, którą oprócz zaciekawienia się nią przemysłowców zagranicznych— zainteresowało się Ministerstwo Handlu i Przemysłu wyrażając przychylną opinję i uważając zastosowanie dla przemysłu polskiego za bardzo korzystne. Ministerstwo Przemysłu i Handlu swoją zgodę na wprowadzenie w czyn wyraziło specjalnem pismem do wynalazcy z d. 21/VI 20 r. za N 1565/20/E.

 

St. Reklamowo — Zleceniowa „Błyskawica" ma nadzwyczajnie estetyczny i europejski wygląd M posiada dział reklamowy — specjalny oraz bardzo wielki i różnorodny dział zleceniowy wyłącznie dla wygody podróżujących. „ Błyskawica " ma być umieszczona na peronach dużych dworców kolejowych węzłowych w całej Rzeczypospolitej Polskiej jak również na wszystkich dużych placach publicznych miększych miast.

 

Firmy, które „Błyskawica" będzie reklamowała swoim systemem, będą miały w „Błyskawicy" swoje cenniki i katalogi i każdy z przejeżdżających pociągami będzie miał możność dać wybranej firmie zamówienie, które „Błyskawica" natychmiast będzie wysyłała pod wskazany adres a zamawiający bez straty czasu — będzie otrzymywał żądany towar.

Reklamy będą stałe nieruchome zamienne obliczone na czas i ruchome świetlne. Dział zleceniowy będzie spełniać szybko — błyskawicznie dla wygody przejeżdżających pasażerów:

a) zlecenia dawane przez nich w czasie postoju pociągów.

b) zlecenia piśmienne umieszczanejia specjalnych miejscach do wyczytania dla przejeżdżających.

c) zlecenia nagłe podawane do pociągów przez wywoływanie nazwiska.

d) zlecenia telefoniczne telefonem własnym.

e) zlecenia telegraficzne podane natychmiast przez „Błyskawicę" i wogóle wiele jeszcze różnych ważnych kwestji obmyślonych idealnie dla wygody podróżujących. Podobno budowa stacji tych już się i rozpoczęła i jest w pełnym biegu. Również napływają zamówienia na zagranice.

 

Zasługuje też na uwagę jeszcze wynalazek opatentowany pod nazwą „Pasażerski elektryczny Elewator" który ma służyć na ulice górzystych miast.

Pan Witold Gorczyński pracuje obecnie nad wynalazkiem, którego próby jeżeli wypadną pomyślnie — wywoła kolosalny przewrót w komunikacji morskiej.

 

Przy wynalazku tym będzie miała wielkie zastosowanie elektryczność.

 

Szkoda wielka że człowiek takiej inicjatywy i pomysłowości będąc zniszczonym przez wojnę, nie jest zaopatrzony w należyte środki materjalne, które dozwoliłyby mu oddać się tylko pracy twórczej

 

Świat, 16-10-1920