24 października 1921

Zbiór wykopalisk wartości 100 milionów marek.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje:

Bawiacy od paru miesięcy w Warszawie p. Józef Chmielowski przywiózł ze sobą około tysiąc niezwykle cennych wykopalisk, pochodzących z H—VIli wieku przed Chrystusem. Niektóre wykopaliska są unikatami jakie posiadają tylko, wielkie muzea zagraniczne.

 

Zbiory p. Chmielowskiego przedstawiają wartość około stu milionów marek. — P. Chmielowski czyni starania, aby zbiory te umieszczone zostały w muzeum warszawskiem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-03-1920