Polski „park natury”.

Kategoria: Nauka i technika
Opublikowano: niedziela, 11, kwiecień 2021 20:00
Joanna_Redaktor

O rezerwaty leśne w puszczy Białowieskiej.

Puszcza białowieska, wraz z Ladzką i Świstocką jest największym obszarem na niżu Europy środkowej, Większa część puszczy znajduje się obecnie w naszem posiadaniu. Wartość ekonomiczna puszczy jest olbrzymia i niewątpliwie rząd nasz przystąpi do eksploatowania – tem więcej, iż eksploatacyę tę zapoczątkowali Niemcy podczas okupacyi. Jednak trzebienie puszczy musi być prowadzone planowo. Cała puszcza przecież nie może iść pod orlę i siekiery.

 

Podobnie jak jest zagranicą musimy posiadac własny „park natury". Parki natury i rezerwaty leśne niwa na celu zachowanie rzadkich okazów flory i fauny.

 

Wprawdzie maleńkie rezerwaty leśne mamy dzięki ofiarności rozumnych ludzi. Są to jednakże tylko miniatury. Dziś po odzyskaniu niepodległości, czas zająć się stworzeniem polskich parków natury, któreby ochroniły w sobie resztki pierwotnego piękna przyrody polskie', stały tlą ostoją dla gnącej sie swoistej szaty roślinnej i dla wymierającej z każdym rokiem zwierzyny polskiej, aby były miejscem niczem nie skrepowanych badań dla polskich przyrodników i leśników, oraz miejscem studyów dla artystów i młodzieży szkolnej.

 

Najosobliwszym i niemającym rywala w Europie byłby park natury w puszczy białowieskiej. Zgodna współpraca rządu ze społeczeństwem doprowadzić może do zawiązania ważnej i aktualnej kwestyi rezerwatów polskich. Dla badań naukowych puszcza jest skarbem bezcennym. Samo jej położenie czyni z niej obszar niezmiernie ciekawy, zarówno dla geografa, jak dla leśnika i zoologa. Przez puszczę przebiegają linie graniczne kilku najważniejszych gatunków drzew leśnych.

 

Tutaj mają swoje kresy wschodnie cis, dąb bezszgnulkowy bluszcz, Ileż zainteresowania naukowego i ciekawości swoich i obcych leśników budzą prawie niezbadane jeszcze typy mieszanych drzewostanów.

 

A dla sztuki, dla artystów jakiem źródlana natchnień bywały wielkie bory, uwiecznione na płótnach Grottoera, Fatata, Wyczólkokiego, Weissenhoffa i tylu innych mistrzów. Czyż nie należy ocalić dla artystów jutra choć cząstkę uroczych kniei?

 

Polski park natury powstać musi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-04-1921