17 września 1921

Leczenie gruźlicy płuc wstrzykiwaniami mleka.

Nie znajdując w dostępnem mi piśmiennictwie polskiem żadne, wzmianki o leczeniu gruźlicy płuc wstrzykiwaniami podskórnemi mleka, pragnąłbym pobudzić zainteresowanie się tą sprawą, szczególnie zakładów do tego się nadających, gdzie jest możliwe dokładne badanie i analiza poszczególnych przypadków. Dlatego chcę tu podać moje, dotąd nieliczne przypadki gruźlicy płuc, leczono wystrzykiwaniami podskórnemi mleka.

 

Wyniki leczenia mlekiem gruźlicy w moich przypadkach były poprostu zadziwiające jeszcze podczas pobytu mego w Austryi zacząłem w przypadkach gruźlicy płuc w okresie początkowym, a wiec nacieków w szczytach, zastosowywać wstrzykiwanie tuberkuliny wolnej od białka („albumosfreies Tuberkulin”), nadającej się do ambulatoryjnego leczenia gruźlicy płuc. W jednym z tych przypadków odczyn po wstrzykiwaniach był tak silny, że mimo zmniejszenia dawki gorączka za każdym razem dochodziła do 400 C. i więcej. Z powodu tak silnego odczynu chciałem tuż zaprzestać dalszych wstrzykiwań, gdy mi wpadła do ręki rozprawka prof. Schmida (z Pragi) o leczeniu gruźlicy płuc, wstrzykiwaniami mleka, Schmid dochodzi do wniosku, że wstrzykiwania mleka wywołuje ten sam odczyn co tuberkulina, a tuberkulina nie może być uważana za środek swoisty, przeciw gruźlicy. Schmid stwierdził po wstrzykiwaniach mleka znikniecie prątków Kocha a w każdym przypadku leczonym mlekiem mimo złych warunków żywienia się (były to bowiem czasy wojenne) ciężar ciała podnosił się o 4 - 6 kg.. stan zaś płuc ulegał wielkiemu polepszeniu. Na podstawie tej pracy zacząłem u wyżej wspomnianego chorego w dalszem leczeniu stosować wstrzykiwanie mleka, począwszy od 0.20 cm3 i doszedłem w ciągu czterotygodniowego stosowania do 2 grm. na dawkę. przyczem zmiany w płucach ceikiem zn rosy, chory nie skarżył się na żadne dolegliwości ze strony płuc, a ciężar ciała w ciagu 4 tygodni podniósł sie o 3 klg. Otrzymawszy w tym wypadku tak korzystne wyniki, stosowałem jeszcze w 5 innych przypadkach wstrzykiwanie mleka, we wszystkich ze skutkiem bardzo dobrym. Stwierdzałem we wszystkich znikanie rzężeń, znikanie potów nocnych, poprawą ogólną, a w jednym przypadku, gdzie przed leczeniem były w plwocinie bardzo liczne prądki Kocha, po dziesięciu wstrzykiwaniach 3 cm3 mleka z trudnością tylko dały się prątki wykryć.

 

Ponieważ leczenie to w początkowych okresach gruźlicy płuc daje tak pomyślne wyniki a sposób stosowania jest prosty, dający się przeprowadzić ambulatoryjnie, w czasie leczenia chory może oddawać się swemu zatrudnieniu, przeto należałoby próbować go w każdym przypadku niedaleko posuniętej sprawy.

 

Nieprzyjemnych powikłań nie spostrzegałem nigdy. Oprócz wstrzykiwań chorym nic podawalern, polecając im tylko szanować się, unikać ciężkiej pracy, używać dużo świeżego powietrza, dobrego odżywienia.

 

(„Przegląd lekarska"). Dr. Walenty Jeż,

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-06-1921