8 czerwca 1923

Czwarta wyprawa do bieguna północnego.

Roald Amundsen, który już trzykrotnie podróżował na pokładzie okrętu Maud do bieguna północnego – przygotowuje obecnie nową wyprawę. Termin wyjazdu oznaczony jest na miesiąc maj roku bieżącego. Na pokładzie okrętu Amundsena znajdować się będą tym razem samoloty i aparat telegrafu iskrowego.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-01-1922