9 czerwca 1923

Okręt Wikingów.

Skandynawscy Wikingowie zwykli chować swoich rycerzy morza razem z okretami, na których dokonywali wojennych czynów. I dzięki temu mozemy obecnie oglądać oryginalny — zreprodukowany na naszej rycinie — okręt Wikingów, wykopany w r. 1903 w miejscowości Oseberg w Norwegii. We wnętrzu okrętu, służącego za grobowiec, znaleziono kości ludzkie oraz liczne przedmioty, które składano umarłym do grobu. Pomiędzy temi przedmiotami był wózek o 4-ch kolkach, sanki, naczynia kuchenne i pięknie ornamentowane skrzynie z dębowego drzewa. Okręt, jak widzimy, posiada płaskie dno i odznacza się piękną linią budowy. Cale urządzenie okrętu wskazuje, iż musiał to być rodzaj luksusowego statku. Znaleziony w Oseherg okręt Wikingów pochodzi z r. 800 i został umieszczony w zbiorach starożytności uniwersytetu w Chrystyanii.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-07-1922