22 września 1923

Co wiemy o raku?

Sprawozdanie austryackiego Towarzystwa badania raka podaje kilka ciekawych na ten temat szczegółów. Otóż po pierwsze ostatnie statystyki nie potwierdzają tego, by rak obecnie występował coraz to częściej, natomiast wskutek wojny pewne jego formy stały się złośliwsze, inne natomiast łagodniejsze. Rokowanie przebiegu choroby nie idzie w parze z budową tkanki rakowate!, często małe guzy powodują wielkie wynędznienie a dute znów nie. Rak powstający po naświetleniu zawodowem promieniami Roentgena nie ma skłonności do przerzutów. Osoby rakowate maja często dużą odporność na inne znów cierpienia.

Paralitycy... chodzą.

Przed paroma dniami donieśliśmy,o cudownych wynikach leczenie przy pomocy suggestyi przez pana Couego. który udał się do Londynu, gdzie chwilowo stosuje swoje metody leczenia_ — Pan Coue twierdzi, że wszystkie choroby dadzą się leczyć autosuogestyą. Dzienniki londyńskie przytaczają szereg istotnie zastanawiających faktów wpływu tel metody na stan zdrowia pacyentów. Na ilustracyi obok widzimy jedną z chorych, niesioną na konsultacyj do pana Coua.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-04-1922

Nowe działo kierowane z odległości elektrycznością.

Dzienniki paryskie donosza z Chrystianii, że pewne norweskie towarzystwo przemysłowe, rozpoczęło z Anglią rokowania, celem sprzedaży norweskiego patentu na dzieło, które może być kierowane z dalekiego dystansu przy pomocy elektroczności.

 

Wynalazcą tego działa jest podpułkownik Bidhof Andersen. Agenci angielscy mają przyjechać do Chrystianii w ciągu przyszłego tygodnia.

Ten, który zrealizował fikcyę Verne’go.

Okręt podwodny „Protektor” wynaleziony i zbudowany przez Simon Sake.

Rzucają się tu w oczy ścieśnione kształty tego statku, jego przód z ostroga, wieża niska i szeroka „Protektor” jest zaopatrzony w koła, które tu są ukryte w schowkach. Te koła (każdy waży 1000 kg.) umożliwiają mu posuwanie się po dnie morskim.

Motorowe rolki.

Interesującego wynalazku dokonał Mr. Bruce Cylvnge, młody Amerykanin. Na rycinie widzimy rolki z małymi elektrycznymi motorami, których baterye trzyma wynalazca w ręku. Wynalazca przebywa na rolkach 12 do 15 mil angielskich w godzinie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-03-1922