17 września 1921

Leczenie gruźlicy płuc wstrzykiwaniami mleka.

Nie znajdując w dostępnem mi piśmiennictwie polskiem żadne, wzmianki o leczeniu gruźlicy płuc wstrzykiwaniami podskórnemi mleka, pragnąłbym pobudzić zainteresowanie się tą sprawą, szczególnie zakładów do tego się nadających, gdzie jest możliwe dokładne badanie i analiza poszczególnych przypadków. Dlatego chcę tu podać moje, dotąd nieliczne przypadki gruźlicy płuc, leczono wystrzykiwaniami podskórnemi mleka.

Elektryczność z powietrza

Jak można wyzyskiwać siły przyrody świadczy fotografia niniejsza, przedstawiająca zamek we Francyi od szeregu lat oświetlany elektrycznością. Do popędu dynamo-maszyny, mieszczącej sio w małym domku n stóp góry, służy wiatraczek ustawiony na wysokiem rusztowaniu. W ten sposób powietrze spełnia tutaj rolą najtańszego motoru.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-06-1921

Największy reflektor świata.

Inżynier Pino zbudował reflektor, którego siła światła wynosi pół biliona świec i jest widoczny na 70 mil. Wysokość jego wynosi 10 stóp. Ma on oświetlać taflę morską z góry „Mount Tamalpois” u wejścia do zatoki „Złotej Bramy” w pn. Ameryce.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-05-1921

W obserwatoryum paryskiem.

Jeden z profesorów obserwuje niebo przez olbrzymią lunetę.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-06-1921

Przed grożącym zetknięciem komety z ziemią.

Możliwe jest, że przy sprzyjajacych warunkach kometa Winneckiego, o której ukazaniu się na niebie już donosiliśmy spotka się z ziemią. Drogi tej komety i ziemi są przedstawione na powyższej rycinie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-05-1921