9 maja 1921

Na zdobycie najwyższego punktu naszej planety.

Brytyjskie Royal geographical society urządza wyprawę na górę Everest, najwyższy szczyt Himalajów i kuli ziemskiej: 8.840 metrów.

(t) Może jedno z najśmielszych zamierzeń podróżniczych, to osiągnięcie szczytu góry Everest, czyli Gaurisankar, na której zdobycie nikt się dotąd nie pokusił. Dopiero w Lich dniach brytyjskie towarzystwo geograficzne postanowiło urządzić w tym celu specyalną wyprawę, złożoną z ludzi o niezwykłej wytrzymałości fizycznej i zdrowiu. Wyprawa taka będzie szczególnie niebezpieczna, ponieważ uczonym śmiałkom będą grozić potężne lawiny, straszne wichry i dzikie burze śnieżne.

Teorya fluidu magnetycznego odżyła.

Szwedzki uczony o hypnotyzmie – Eksperymenty hypnotyczne Alrutza. - Kwestya pasów. - Nowa forma energii cielesnej.

Od chwili gdy Mesmer „odkrył” fenomeny hypnotyczne zaczęło doszukiwać się gorączkowo wytłumaczenia tych niezwykłych zjawisk. Powstała najpierw teorya fluidu, który się miał tajemniczą drogą przenosić na dalszego osobnika i wywoływać znane objawy. Teoryę tę, jako rzekomo naiwną z początku zarzucono. Odżyła ona dopiero W ostatnich czasach z nową szkołą eksperymentatorów psycholiryki z nowym Ochorowiczem w Polsce na czele. Teorye Ochołowicza potwierdza w całej pełni i uzupełnia nowymi przyczynkami Sydney Alrutz, Szwed, docent uniwersytetu w Upsali. Wydał on czterotomowe dzieło, p. t. „O dynamice systemu nerwowego", które traktuje o wydzielaniu pewnej formy energii, która zachodzi podczas snu hypnotycznego.

Szczęście do kobiet.

Tak zwane „szczęście" do kobiet prócz in-nych warunków zależy w znacznej mierze od stanowiska, jakie mężczyzna zajmuje. Jeden z badaczy zadał sobie nawet ten trud, że zestawił to statystycznie w procentach. Otóż podług niego tabela ta jest następująca:

Słońce, jako źródło siły.

W Kalifornie zbudowano maszynę, która wydostaje z promieni słonecznych siłę rozpędową, równającą się 10 HP.

Świat, 06-11-1920

WYNALAZKI POLSKIE

Pomimo ciężkich lat wojny w społeczeństwie naszem nie zamarły aspiracje twórcze. Na każdym polu działalności ludzkiej wykazujemy energję i sprawność. Możemy nawet poszczycić się zdobyczami i w dziedzinie techniki. Jest to fakt niezwykły. Zmuszeni piersią odpierać wroga od wschodnich naszych granic — równocześnie ulepszamy i naszą broń. Rzecz ta wymaga, by społeczeństwo polskie zostało poinformowane o tych zdobyczach.