9 maja 1921

Chemik Polski

Po trzech latach przerwy wyszedł w tych dniach kilkoarkuszowy numer „Chemika Polskiego”, zawierający prace naukowe, referaty i sprawozdania.

 

Nowa Gazeta, 23-10-1917

Dwa konkursy na stypendya

Akademia Umiejętności w Krakowie ogłasza konkurs na stypendyum im. śp. Maryi Jankowskiej w kwocie 900 koron rocznie. Ubiegać się mogą o to stypendyum młodzieńcy stanu szlacheckiego, rellgii rzymsko-katol, którzy pragną się kształcić w wyższych zakładach naukowych. Podania wnosić należy do 20 b. m.
Drugi konkurs ogłasza

Nowy tajemniczy wynalazek wojenny.

Anglicy noszą, jak wiadomo, tzw. kulochronne kamizelki, które zwieszają jak worek na plecy i piersiach żołnierza. Niemcy powrócili do pancerza stalowego, a obecnie Amerykanie wystąpili z nowym wynalazkiem, który reprodukowany jest w ilustracyach szwajcarskich.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-10-1917

Sztuczna zorza polarna

W Chrystyanii, z okazyi założenia Towarzystwa geograficznego, fizyk Devik wobec zaproszonych reprezentantów nauki demonstrował szereg doświadczeń, dotyczących zorzy polarnej.
Do najciekawszych należało wywołanie w sztuczny sposób zorzy polarnej. Devik stosował do tego promienie katodalne w próżni, a to na tej podstawie, że promienie te, według badań fizyka Birkenlanda, miano zaobserwować w zjawiskach zorzy.
Do doświadczeń użył

Olej z pestek pomidorowych.

Wydział wojenny dla produkcji olejów i tłuszczów kazał zbadać pestki pomidorowe co do zawartości oleju. Okazało się, że zawierają one 20 do 24 proc. oleju. Trudno jednak podjąć szeroką akcje w celu produkcji wspomnianego oleju, ponieważ nikt pestek pomidorowych nie wyrzuca. Nie giną one nieużytecznie, jak pestki twarde jak śliwek, ale służą za pożywienie. O ile jednak gdziekolwiek pestek pomidorowych nie używano zbierał je wspomniany wydział nietylko w kraju, ale i w obszarach okupowanych szczególnie w Rumunii, gdzie na miejscu wytaczano z pestek olej, który odsyłano do kraju.

 

Kurjer Poznański, 04-10-1917