6 czerwca 1923

Następca Shackletona.

Po śmierci głośnego odkrywcy, Shackletona, objął komendę nad ekspedycyą do bieguna Franck Wild, którego podobiznę obok zamieszczamy.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-02-1922

Leczenie nowotworów promieniami Roentgena.

Coraz to więcej toruje sobie drogę leczenie nowotworów promieniami Roentgena. Rozróżniamy jak wiadomo dwa rodzaje nowotworów złośliwych: raki i mięsaki. Te ostatnie występują zwykle u osób młodych i rosną bardzo szybko a na szczęście właśnie przy nich osiąga się radioterapią wcale dobre wyniki, bo według ostatnich statystyk około 33% wyleczeń t. j. niemal tyle co w radykalnych operacyach, które z natury rzeczy wywołują kalectwo np. wskutek odjecie cale) kończyny, bo operator musi zabierać tkankę daleko po za nowotworem, zaś leczenie Roetgenem wraca tkankom z powrotem ich całość.

Człowiek prahistoryczny z Neanderthalu.

W jednym z poprzednich numerów podawaliśmy podobiznę czterech czaszek które były świadectwem ewolucyj człowieka. Jak wiadomo nauka do niedawnych czasów nie miała dokumentów na stwierdzenie hipotezy Darwina.

Czwarta wyprawa do bieguna północnego.

Roald Amundsen, który już trzykrotnie podróżował na pokładzie okrętu Maud do bieguna północnego – przygotowuje obecnie nową wyprawę. Termin wyjazdu oznaczony jest na miesiąc maj roku bieżącego. Na pokładzie okrętu Amundsena znajdować się będą tym razem samoloty i aparat telegrafu iskrowego.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-01-1922

Najstarsza lokomotywa.

Podwyższą lokomotywę zbudował w r. 1820 angielski wynalazca Stephenson. Poruszała się ona z szybkością 30 km. na godzinę i wykonywała pracę 10 koni. Uderza tu brak platformy dla maszynisty i niezmiernie wysoki komin.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-12-1921