22 września 1923

Piekielne maszyny.

Kopenhaga, 30. IX. W obrębie portu morskiego znaleziono maszynę wybuchową z mechanizmem zegarowym. Aparat wybuchowy pochodzi z fabryk zagranicznych. W ciągu ostatnich kilku dni jest to trzecia maszyną piekielną znaleziona w Odesie. Admirał dowodzący flotą i zatoką odeską nakazał nadzwyczajną czujność.

 

Kurjer Poznański, 02-10-1917

Cztery lata śród lodów podbiegunowych.

Do Sidneju przybył Donald B. Macmillan, znany amerykański badacz b!eguna, po czteroletnim uwięzieniu śród lodów. Odnalazł go Bot Bartlett w Etahu—poprzednio zaś wysłane dwa korpusy ekspedycyjne nie mogły do niego dotrzeć. Gdy Bartlett spotkał Macmillana, żywili się już tylko z towarzyszami psim mięsem i jajami kaczymi; zdrowie wszakże służyło im dobrze, niektórym jednak odpadły poodmrażane palce u nóg lub rąk.

Marjan Smoluchowski. [Śmierć polskiego fizyka]

Co za bolesna nowina?! Smoluchowski był jednym z najzdolniejszych Polaków, jednym z najbardziej zagranicą uznanych fizyków. Jego imię było szanowane we Francji, w Niemczech, w Anglii. Posunął naprzód naukę. Jego teorja opalescencji zajmuje osobny rozdział w znakomitem dziele Perrina o tomach". W zbiorowej książce niemieckiej, poświęconej wynikom ostatnim wiedzy o budowie materji, Smoluchowski pomieścił swoją pracę obok prac takich wielkich twórców nowej fizyki, jak Lorentz i Planek.